Forums » Bulletin Board » MIND THE DANCE Lab - İSTANBUL, TURKEY
user avatar
Started by Defne Erdur (Editor) // Admin
2017.11.10
2 appreciations        0 comments

user avatar
Defne Erdur (Editor) // Admin
2017.11.10
MIND THE DANCE Lab - İSTANBUL, TURKEY

a MIND THE DANCE Lab on moving, teaching and documenting arts based practice

In this lab, Nicholas Hubert (FR) and Defne Erdur (TR) will propose tools and pathways to practice documentation of one’s own work as an artist, teacher, creative facilitator...

During the sessions, realized with collaboration of ElimSende (www.elimsende.org) and Le Pacifique (www.pacifique-cdc.com) the participants will get to know about the digital publication of the REFLEX Europe project – MIND THE DANCE: A Guide/ A Movement to Documenting Contemporary Dance/ Movement Teaching (mindthedance.com).

Then we will work with movement as well as documenting. Travelling between contemporary dance sequences, Contact Improvisation skills, instant-composition tasks, this session will be a moment for sharing practices, impressions, documents in an experimental and playful way.

Moving, thinking and documenting together might also give us insight on how reflective documentation could be beneficial for ourselves as teachers, pedagogues, artists, practitioners as well as for the whole field of education.


TARGET GROUP: This workshop is prepared based on the digital publication MIND THE DANCE that is created for the dance and movement artists and for individuals who are teaching and facilitating in this area. However the workshop is designed also to support the creativity, self-reflexivity and the practical works of teachers, fascilitators from different physical studies and performance practices, visual arts and other branches of art and science.


PROGRAM: 02 December, Saturday - MTD Lab: Workshop @ ÇAK – Çıplak Ayaklar Studio


10.30-13.00 (2.5 hr) introduction & session 1

13.00-14.00 (1 hr) lunch

14.00-16.00 (2 hr) session 2

16.00-16.15 (15 min) break

16:15-18:15 (2 hr) session 3

18:15-18:30 (15 min) break

18:30-20.00 (1.5 hr) closing session


FEE: The workshop is free of charge (with support of the Erasmus+ funded project REFLEX Europe).


REGISTRATION: Please register at cimen@elimsende.com (cc - info@idocde.net). We kindly ask you to sign in before 27th November. If you need to cancel please inform us 48 hours before.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

#Erasmus+


About Facilitators:

Nicolas Hubert : After being a fine-arts school student and a percussionist in a rock band, Nicolas Hubert started learning dance and performing in the middle of the 90’s, in different companies in France, Belgium and Switzerland.

Having created his own company (cie épiderme) in 2002, he makes pieces connecting physical dance to scenography and music performed live.

Much influenced by release technics, floorwork, Contact Improvisation, acrobatics, martial arts… he mixes all these influences in a personal training; fun and challenging, playful and physical.

Defne Erdur is trained in Contemporary Dance (PhD), Sociology (MA), Intermodel Expressive Art Therapy, Body Therapies (Deep Tissue Release, Trigger Point & Movement, Integrative Cranio Sacral Therapy), Meditation (WPI Trainer), and Trauma Healing (Somatic Experiencing Practitioner). Invested in building safe, inclusive, and collaborative creative environments the prospect of all her work is to mediate people to relate to their own self and accompany them in their physical, mental, and emotional processes towards wellbeing. Besides her private practice, she has been teaching at ImPulsTanz Vienna International Dance Festival, MSGSU Istanbul State Conservatory, CI-Turkey, ElimSende and ÇATI Associations. Today she is the editor of idocde.net and continues to offer Somatics based movement workshops around the world, working with different populations (mostly women, migrant children and youth).

For more details on REFLEX Europe and MIND THE DANCE Labs : http://www.idocde.net/pages/95


-- TURKISH --

“MIND THE DANCE” Lab – hareket, eğitim ve sanat temelli pratikler ve dökümantasyon üzerine bir çalıştay

02. Aralık. 2017

Bu çalıştayda, Nicholas Hubert (FR) ve Defne Erdur (TR) sanatçıların, eğitmenlerin, yaratıcılığı destekleyen farklı alanlarda çalışan kolaylaştırıcıların kendi çalışmalarını değerlendirmesi ve belgelendirilmesi yolunda araçlar ve yollar öneriyor olacak.

ElimSende (www.elimsende.org) ve Le Pacifique (www.pacifique-cdc.com) ortaklığında gerçekleştirilen bu çalışmada, katılımcılar REFLEX Europe projesinin dijital yayını – MIND THE DANCE: Çağdaş Dans/ Hareket Öğretiminin Dökümantasyonuna Yönelik Bir Kılavuz (mindthedance.com) hakkında bilgi sahibi olacaklar. Oturumlarda hareket odaklı örnekler ile dökümantasyon çalışmaları üzerinde durulacak, katılımcıların öz-değerlendirme pratikleri desteklenecektir.

Çağdaş dans dizileri, Kontak Doğaçlama becerileri, anda-kompozisyon egzersizleri arasında gezinerek deneysel ve eğlenceli bir şekilde paylaşımlar gerçekleştirmek, izlenimleri belgelemek temel hedefimiz olacak. Birlikte hareket, düşünme ve belgeleme için zaman açmak, değerlendirme ve yansıtma amaçlı belgelerin biz eğitmenler, sanatçılar, uygulayıcılar için ve genel eğitim alanı içinde nasıl yararlı olabileceği konusunda da bize fikir verebilecektir.

mindthedance.com

Bu rehber, Avrupa çapında 12 dans sanatçısının 2 yıl süren bir işbirliğinin sonucu olarak, dans öğretimi ve öğreniminin dökümantasyonuna dair çeşitli yaklaşımları örneklendirerek, eğitimcilerin/sanatçıların kendi dokümantasyon yöntemlerini geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Denemelerden röportajlara, pratik skorlara kadar uzanan katkılardan oluşan MIND THE DANCE içeriği, diğer sanat alanlarındaki öğretimler ve sahne sanatçılarının yaratıcı süreçleri için de kullanımına açık olarak tasarlanmıştır.


HEDEF KİTLE :

Bu çalıştay, dans ve hareket ağırlıklı olmak üzere, tüm sanat dallarında aktif olan
sanatçılar
terapistler
eğitmenlik ve kolaylaştırıcılık yapan bireyler için tasarlanmış, MIND THE DANCE yayını odağında hazırlanmıştır. Ancak farklı fiziksel çalışmalar ve performans pratikleri içinde, görsel sanatlar, diğer sanat ve bilim dallarında aktif olan eğitmenlerin yaratıcılıklarını, kendi öz-değerlendirme süreçlerini ve dolayısıyla pratik çalışmalarını da destekler niteliktedir. Kendini bu odakta geliştirmek isteyen herkese açıktır.


PROGRAM AKIŞI:

02 Aralık, Cumartesi - MTD Lab: Atölye @ ÇAK – Çıplak Ayaklar Stüdyosu


10.30-13.00 (2.5 saat) tanıtım ve oturum 1

13.00-14.00 (1 saat) öğle yemeği

14.00-16.00 (2 saat) oturum 2

16.00-16.15 (15 dakika) mola

16: 15-18: 15 (2 saat) oturum 3

18: 15-18: 30 (15 dak) mola

18: 30-20.00 (1.5 saat) kapanış oturumu

Atölye İngilizce ve ardıl Türkçe tercüme ile gerçekleştirilecektir.

ÜCRET: Atölye ücretsizdir (Erasmus + tarafından finanse edilen REFLEX Europe Projesi desteği ile).

KAYIT: Lütfen cimen@elimsende.com adresine (info@idocde.net ‘e cc’leyerek) 27 Kasım'dan önce kayıt olun. Katılım 25 kişi ile sınırlıdır. İptal etmeniz gerekiyorsa lütfen en geç 48 saat önce mail aracılığı ile bilgi verin.

MEKAN :
Çıplak Ayaklar Stüdyosu - Tel: 05394599534
Firuzağa mah. Çukurcuma cad. No: 6/3 Beyoğlu / İstanbul
http://www.ciplakayaklar.com/


Kolaylaştırıcılar Hakkında:

Nicolas Hubert, güzel sanatlar okulu öğrencisi ve rock grubu perküsyonisti olduktan sonra 90'lı yılların ortalarında Fransa, Belçika ve İsviçre'deki farklı kumpanyalarda dans öğrenmeye ve performanslar gerçekleştirmeye başladı.

2002'de kendi kumpanyasını kurdu (cie épiderme). Fiziksel dansı sahne tasarımı ve canlı olarak gerçekleştirilen müzik ile ilişkilendiren eserler gerçekleştirmeye devam etmekte.

Release teknikleri, floorwork, Kontak Doğaçlama, akrobasi, dövüş sanatlarından çok etkilenmiş olarak ... tüm bu etkileri kişisel bir eğitim; eğlenceli ve zorlu, oyunbaz ve fiziksel olarak harmanlar.


Defne Erdur, Çağdaş Dans (Doktora), Sosyoloji (MA), Intermodel Dışavurumcu Sanat Terapisi, Beden Terapileri (Derin Bağdoku, Tetik Nokta, Integrative Cranio-sacral Terapi), Meditasyon (WPI Eğitmeni) ve Travma İyileştirme (Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı) eğitimleri almıştır.

Güvenli, kapsayıcı ve işbirliğine dayalı yaratıcı ortamlar oluşturmayı hedefleyen çalışmalarının odağında insanları kendi benliklerine yönlendirmek ve onlara fiziksel, zihinsel ve duygusal süreçlerinde eşlik etmek vardır. Bireysel seansların yanısıra, ImPulsTanz Viyana Uluslararası Dans Festivali, MSGSU İstanbul Devlet Konservatuvarı, CI-Türkiye, ElimSende ve ÇATI Derneklerinde düzenli dersler vermiştir. Bugün IDOCDE.net'in editörülüğünü yürütmekte ve dünya’nın dört bir yanında, farklı kitlelere (çoğunlukla kadınlar, göçmen çocuklar ve gençler) yönelik, Somatik çalışmaları temel alan, hareket atölyeleri gerçekleştirmeye devam etmektedir.

IDOCDE ve MIND THE DANCE Hakkında:

Dijital bir platform olan IDOCDE.net (IDOCDE: Çağdaş Dans Eğitiminin Uluslararası Dokümantasyonu), üye olan dans sanatçısı bireyler ve gruplar tarafından sürekli olarak güncellenmekte, geliştirilmekte ve şekillendirilmektedir. Üyeleri tarafından aktif olarak kullanılan IDOCDE, oluşturulan belgeleme arayüzleri ile bir çerçeve oluşturur ve üyelerinin katkılarını yıllık olarak bir toplantıyla - ImPulsTanz Viyana Uluslararası Dans Festivali'ndeki IDOCDE Sempozyumu ile pekiştirir.

IDOCDE dijital kapılarını 2013'te açtığından beridir üye sayısı yaklaşık 1400e ulaşmıştır. Hareket ve dans alanında yaşayan bir arşiv oluşturmanın ötesinde, yansıtma ve değerlendirme amaçlı dokümantasyona ilham, basamak, bir nevi ayna olma potansiyelini, networkünde yer alan uygulamalar ile, ispatlanmıştır. Dökümantasyonun, dans/ hareket ve diğer sanatsal eğitim pratiklerinin ayrılmaz bir parçası olarak algılanmasanıda önemli katkıları olmuştur.

IDOCDE Proje Ekibi, yürütmekte olduğu REFLEX Europe Projesi ile IDOCDE’nın sağladığı kazanımlardan yola çıkarak ve dokümantasyon pratiğinin geliştirilebilecek bir beceri olduğunu göz önüne alarak, dans sanatçıları ve dökümantasyon uzmanlarını MIND THE DANCE: Çağdaş Dans/ Hareket Öğretiminin Belgelendirilmesine Yönelik Bir Kılavuz oluşturmaları için davet etmiştir. mindthedance.com bu çalışmanın ürünüdür.

Detaylı bilgi için : http://www.idocde.net/pages/95


You must be logged in to be able to leave a comment.